AdBlue u vašoj blizini

Izjava o privatnosti društva GreenChem Holding B.V. i njegovih podružnica,

dalje u tekstu GreenChem

Izdana: u travnju 2018.

Zahvaljujemo na interesu koji ste iskazali za naše društvo, proizvode i/ili usluge. Naše poslovanje s kupcima i zainteresiranim stranama pitanje je povjerenja i u tom smo se pogledu obvezali na iznimno pažljivu upotrebu vaših podataka i zaštitu od njihove zlouporabe.

GreenChem vrlo ozbiljno štiti vaše osobne podatke i njihovu privatnost i oni predstavljaju njegov glavni prioritet. Time brinemo da se vi osjećate sigurno i s povjerenjem posjećujete našu mrežnu stranicu te nam ostavljate svoje (osobne) podatke. Mi stoga postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalim lokalnim zakonima o zaštiti osobnih podataka i sigurnosti podataka.

Ovaj dokument sastavljen je kako biste vi dobili informacije o načinu na koji se mi pridržavamo pravila o zaštiti podataka, odnosno kakvu vrstu informacija mi prikupljano dok vi pretražujete našu mrežnu stranicu, kako se te informacije koriste i koje (osobne) podatke mi obrađujemo i čuvamo.

Svrhe obrade za ispitanike

Možete biti sigurni da društvo GreenChem:

 •  (osobne) podatke obrađuje isključivo u skladu s važećim zakonima i propisima;
 • (osobne) podatke obrađuje sigurno i pažljivo;
 • poštuje zakonska prava;

Obrada (osobnih) podataka

Ako svoje osobne podatke društvu GreenChem date dobrovoljno, putem e-pošte, pošte, telefona ili tijekom razgovora ili korespondencije sa zastupnicima, obrađivat će se sljedeći (osobni) podaci:

 • Naziv trgovačkog društva (tvrtka);
 • Ime i prezime osobe za kontakt;
 • Adresa;
 • Adresa za isporuku;
 • Adresa e-pošte;
 • Adresa e-pošte osobe za kontakt;
 • Broj telefona;
 • Broj telefona osobe za kontakt;
 • PDV id. broj;
 • Podaci o banci (broj bankovnog računa, SWIFT, IBAN). GreenChem podatke o banci obrađuje samo u slučaju obavijesti o kreditu ili ako se radi o kupcima kojima je odobren izravni kredit.

GreenChem će ove (osobne) podatke čuvati na zaštićenim poslužiteljima. Dio (osobnih) podataka može se proslijediti trećim stranama, primjerice prijevoznicima, kako bi se oni pobrinuli za dostavu naših proizvoda. GreenChem će vaše podatke proslijediti samo onim stranama koje provode odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere.

GreenChem će osobne podatke obrađivati samo ako postoji jedna od sljedećih pravnih osnova:

 1. Privola: ako je dana jasna privola (dopuštenje) za obradu osobnih podataka za specifične svrhe.
 2. Ugovor: obrada je potrebna kako bi se izvršio ugovor ili poduzeli specifični koraci prije sklapanja ugovora.
 3. Zakonska obveza: obrada je obvezna kako bi se postupalo u skladu sa zakonom (ali ne uključuje ugovorne obveze).
 4. Legitimni interes: obrada je potrebna zbog vaših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane.

GreenChem će vaše (osobne) podatke koristiti samo u sljedećim okolnostima i oni se neće koristiti ni u kojim drugim situacijama bez vašeg izričitog odobrenja.

 • Izvršenje jednog ili više s vama sklopljenih sporazuma (zakonska osnova: ugovor)
 • Administracija i interno upravljanje (osobnim) podacima (zakonska osnova: ugovor)
 • Kontaktiranje vas ili odgovaranje na vaše zahtjeve (zakonska osnova: ugovor)
 • Poštovanje zakonskih obveza, uključujući carinjenja i porezne obveze ili sigurnosne provjere (zakonska osnova: zakonska obveza)
 • Slanje novosti i informacija o proizvodima ili uslugama digitalnim putem (zakonska osnova: privola)

Ako vam šaljemo novosti uvijek ćemo jasno navesti način na koji možete odbiti ponudu.

 • Unaprjeđenje mrežne stranice i naših usluga (zakonska osnova: legitimni interes)
 • Postupanje u slučaju sporova i provođenja kontrole računa (zakonska osnova: zakonska obveza)

Zaštita

GreenChem provodi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu informacija koje ste mu stavili na raspolaganje od nenamjernog ili namjernog manipuliranja, gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupanja od strane neovlaštenih osoba. GreenChem pažljivo rukuje (osobnim) podacima i osigurava odgovarajuću razinu sigurnosti.

Prikupljanje podataka kad vi posjećujete mrežnu stranicu GreenChem

U načelu mrežnu stranicu GreenChem ne možete posjetiti ako nas ne obavijestite tko ste. Kako bismo utvrdili koliko korisnika posjećuje našu stranicu i kako često korisnici posjećuju našu stranicu koristimo softver za praćenje. Taj softver ne koristimo za prikupljanje osobnih podataka vas kao pojedinca ili vaših IP adresa. Podaci će se koristi samo u anonimiziranom i sažetom obliku za potrebe statistike i za izradu mrežne stranice. Informacije koje prikupljamo su sljedeće:

–           naziv vašeg pružatelja internetskih usluga (operatera);

–           originalna mrežna stranica koju ste posjetili i „proslijedili” na našu mrežnu stranicu;

–           koje stranice naše mrežne stranice posjećujete.

Vaši (osobni) podaci prikupljaju se putem mrežne stranice samo ako su nam dostavljeni tijekom prijave ili popunjavanjem obrazaca.

Kolačići

Na mrežnoj stranici društva GreenChem kolačiće koristimo samo ako su potrebni za prijavu ili uslugu koju pružamo. Na primjer, kolačići koji su važni za neometano funkcioniranje specifičnih usluga mrežne stranice. Ove se informacije analiziraju u anonimiziranom obliku. Koriste se isključivo u svrhu unaprjeđenja privlačnosti, sadržaja i funkcionalnosti mrežne stranice.

Čuvanje podataka i ostvarivanje vaših prava

Mi vaše (osobne) podatke čuvamo sve dok vi ne zatražite da ih uklonimo. Vi imate pravo na pristup svim svojim podacima koje ste nam dostavili . Osim toga, imate pravo na povlačenje prethodno dane privole, na traženje ispravka, dopunu, ograničenje, brisanje ili prenosivost svojih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti informacije o obradi svojih podataka. U nekim slučajevima vaš zahtjev može biti odbijen na temelju legitimne iznimke, primjerice kad bi se davanjem informacije otkrili osobni podaci neke druge osobe.

Korisnikovo davanje privole

Korištenjem mrežne stranice i/ili dobrovoljnim dostavljanjem svojih podataka prihvaćate da mi možemo obrađivati, čuvati i koristiti te podatke u skladu s ovom politikom o privatnosti.

Ostale mrežne stranice

Ova mrežna stranica sadrži poveznice na druge mrežne stranice. GreenChem ne preuzima odgovornost za prakse i politike o privatnosti bilo koje treće strane.

Ažuriranje ove izjave

Budemo li mijenjali Izjavu o privatnosti, revidiranu ćemo izjavu objaviti ovdje, s ažuriranim datumom revizije. Budemo li u Izjavi o privatnosti radili značajnije izmjene možda ćemo vas o tome obavijestiti i drugim sredstvima, primjerice slanjem e-pošte ili objavom obavijesti na našoj mrežnoj stranici prije nego te promjene stupe na snagu.

Kontaktirajte nas

Cijenimo vaše povratne informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi o našoj Izjavi o privatnosti, prikupljanju i korištenju vaših podataka, obratite nam se e-poštom na marketing@greenchem-adblue.com.

Na vaše ćemo zahtjeve odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za mjesec dana. Ako zahtjev ne ispunimo do isteka navedenog roka, o tome ćemo vas obavijestiti prije njegova isteka. Ako niste zadovoljni reklamaciju uvijek možete podnijeti lokalnom tijelu za zaštitu podataka (TZP).

Identifikacija

GreenChem može zatražiti daljnji dokaz vašeg identiteta za sve zahtjeve koje podnosite. To radimo kako ne bismo osobne podatke dostavili krivoj strani.