AdBlue u vašoj blizini

Što je AdBlue®?

AdBlue® je visoko pročišćena bezbojna tekućina. Sadrži demineraliziranu vodu i ureu (32,5%). Koristi se s dizelskim motorima, a poznat je i izvan Europe kao DEF, ARLA 32 ili AUS 32 u nekim zemljama.

Kanistri AdBlue GreenChem inovativni izljev

Glavna aktivna komponenta AdBlue® je amonijak. On se kemijski formira hidrolizom automobilske uree, koja je glavna sirovina za AdBlue®. Urea se također koristi u proizvodnji gnojiva i mnogim drugim primjenama.

AdBlue® se koristi kod dizelskih motora koji koriste SCR tehnologiju. Ova tehnologija (selektivna katalitička redukcija) smanjuje štetne emisije (NOx). AdBlue® se ubrizgava u katalizator SCR sustava, gdje pokreće kemijsku reakciju s amonijakom. Ova kemijska reakcija pretvara otrovne dušikove okside (NOx) u dušik (N2) i vodenu paru (H2O). Vodena para i dušik prirodni su plinovi koji su bezopasni za okoliš.