AdBlue u vašoj blizini

Smanjenje dušikovih oksida (NOx) u industriji

GreenChem je jedan od najvećih europskih dobavljača redukcijskog sredstva za smanjenje dušikovih oksida (NOx) iz dimnih plinova. Društvo je osnovano u Bredi (u Nizozemskoj) 2003. i svojim proizvodom AdBlue® započelo je svoj pionirski pothvat smanjenja NOx u automobilskom sektoru.

GreenChem je 2009. postao član grupacije AGROFERT, velikog i raznovrsnog konglomerata sa sjedištem u Češkoj koji djeluje i na međunarodnoj razini. Grupacija AGROFERT glavni je proizvođač kemikalija na bazi dušika, uključujući ureu i amonijak za smanjenje dušikovih oksida i posjeduje značajne proizvodne kapacitete u Njemačkoj (SKW Piesteritz) i Slovačkoj (Duslo Šaľa).

GreenChem je tako u cijelosti integriran u bazu sirovina visoke kvalitete za smanjenje dušikovih oksida (NOx). GreenChem posluje u Europi i izvan Europe putem široke mreže vlastitih podružnica i partnera.

GreenChem isporučuje cjelovito rješenje za smanjenje NOx:

Kamioni i autobusi, osobna i kombi vozila, necestovna mehanizacija = AdBlue® i proizvodnja uree čiji je stupanj kompatibilan s AdBlue®.

Tehnologija za brodove i pomorstvo = sredstvo za smanjenje NOx u pomorstvu AUS40 (vodena otopina koja sadrži 40 % uree).

Stacionarna postrojenja = vodene otopine uree, amonijaka te uree i amonijaka.

Stacionarni sektor

Stacionarni sektor, odnosno elektrane, spalionice, postrojenja za proizvodnju energije iz otpada, pogoni za proizvodnju cementa i ostale primjene u industriji trebaju koristi sredstva za smanjenje NOx za pravilan rad tehnologije selektivne katalitičke redukcije (SCR) ili selektivne nekatalitičke redukcije (SNCR).

Učinkovit rad tehnologija SCR i SNCR u velikim postrojenjima s unutarnjim izgaranjem često zahtijeva i veliku količinu sredstava za redukciju. Ako se koristi vodena otopina uree postoji opcija izgradnje vlastitih objekata za izradu mješavina na lokaciji postrojenja i kupnju vlastite uree izravno od GreenChema. Drugi način jest nabava proizvoda spremnih za uporabu, odnosno odgovarajuće vodene otopine uree ili amonijaka.

Urea u čvrstom stanju može se koristiti za izradu vlastite mješavine vodene otopine uree u objektu za izradu mješavina. Ovisno o zahtjevima kupca, GreenChem ureu dostavlja u obliku kuglica pakiranih u vrećama, primjerenu za uporabu u automobilskoj industriji ili u obliku granula za tehnološku primjenu čija je površina obrađena na način da se mogu pakirati u vreće ili čuvati u silosima. Stoga svoju mješavinu otopine uree koja će odgovarati vašim potrebama možete napraviti sami.

Vodena otopina uree AUS40

Ovo je specijalna otopina uree koja sadrži 40 % uree za automobilsku industriju ili tehničke uree. AUS40 izrađen od uree za automobilsku industriju može se koristiti u izdržljivim SCR motorima i posebno je prikladan za smanjenje NOx u industrijskim postrojenjima za izgaranje koja za kontrolu emisija dušikovih oksida koriste tehnologiju selektivne katalitičke redukcije. GreenChem vodene otopine uree može dostavljati u različitim pakiranjima, uključujući kamione-cisterne i željezničke vagone-cisterne.

Amonijačna voda 25 %

Osim vodenih otopina uree, amonijak se može koristiti i kao sredstvo za redukciju u tehnologiji kontrole emisija dušikovih oksida (NOx), kao što su SCR ili SNCR. Iz praktičnih razloga, primjerice ograničenja prilikom transporta, rukovanja, skladištenja i registracije, amonijak se u anhidridnom obliku uobičajeno ne koristi u standardnim instalacijama za smanjenje dušikovih oksida (NOx). Umjesto toga se kao sredstvo za redukciju koristi 25 %-tna otopina amonijaka (amonijačna voda). GreenChem može isporučivati amonijačnu vodu u vagonima-cisternama ili kamionima-cisternama.

Oni su nam dali svoje povjerenje

Some great companies in this sector are already trusting GreenChem for its products.