AdBlue u vašoj blizini

AdBlue i AUS40 za pomorsku industriju

AUS40 za primjenu u pomorstvu u skladu s ISO18611 mješavina je demineralizirane vode i uree (sadržaj uree 40 %). AdBlue® je mješavina demineralizirane vode i uree (sadržaj uree 32,5 %). Obje ove tekućine djeluju kao sredstvo za redukciju u tehnologiji SCR-a (selektivne katalitičke redukcije) za kontrolu emisija dušikovih oksida NOx.

Hoćete li odabrati AdBlue® ili AUS40 ovisi o vašem plovilu. AUS40 ima veću koncentraciju uree i učinkovitiji je kod većih plovila, dok je AdBlue® blaži i stoga prikladniji za male motore.

Učinjeni su veliki napori u razvoju tehnologije kojom se ovakve emisije mogu učinkovito smanjiti. Tehnologija SCR-a (selektivne katalitičke redukcije), koja kao sredstvo za redukciju koristi ureu, smatra se ključnom tehnologijom u borbi protiv emisija dušikovih oksida (NOx) u sektoru pomorstva. U tom će se sektoru uvoditi novi, stroži zakoni. Plovila, za plitko i duboko more te plovila za kopnene vodene tokove, opremat će se tehnologijom SCR-a u razdoblju od 2016. do 2021.

U tzv. područjima za kontrolu emisija (eng. Emission Control Areas, ECA), zakonodavstvo o emisijama već postoji i nastavit će se provoditi na širim područjima.

Proizvodnja AUS40

Svi GreenChem pogoni za izradu mješavina mogu proizvoditi AUS40, otopinu koja se radi prema zahtjevnim specifikacijama od čiste uree za automobilsku industriju i demineralizirane vode. GreenChem ima 25 proizvodnih lokacija po cijeloj Europi koje mogu proizvoditi AUS40 i vršiti dostavu u rasutom stanju u veliki broj zemalja.

AUS40 je proizvod vrlo sličan proizvodu AdBlue® u pogledu skladištenja i rukovanja, iako postoje neka specifična svojstva koja treba uzeti u obzir.

Naše brojne proizvodne lokacije omogućuju nam fleksibilnost proizvodnje i visoku razinu usluga.

Kad kupujete AdBlue® ili AUS40, trebate razmišljati i o skladištenju. U osnovi su svi uvjeti skladištenja koji važe za AdBlue® primjenjivi i za AUS40. Glavna razlika je primjenjivi raspon temperature: AUS40 treba skladištiti na temperaturama od 5°C do 25°C. Temperature niže od 0°C treba izbjegavati, jednako kao i temperature više od 30°C. AUS40 se počinje smrzavati na 0°C; nakon što se otopi može se ponovno koristiti. AUS40 treba skladištiti u zatvorenoj, suhoj i dobro ventiliranoj prostoriji. Ne postoji specifikacija o najvećoj dopuštenoj količini proizvoda AUS40 koji se skladišti.

Oni su nam dali svoje povjerenje

Some great companies in this sector are already trusting GreenChem for its products.